امتیاز : ۵.۰

عمود خیمه

عمود خیمیه – حاج محمود کریمی

با این که غم داشتیم، صاحب علم داشتیم
عمومونو کشتن، همینو کم داشتیم

تشنه بودیم بوی آب می‌رسید از علقمه
از تو نخلا، می‌رسید رایحه‌ی فاطمه

از میون، گرد و خاک سمت حرم می‌رسید
بابا گریون، قده خم روی لباش زمزمه

با این که غم داشتیم، صاحب علم داشتیم
عموممونو کشتن، همینو کم داشتیم

تشنه بودیم، بوی آب می‌رسید از علقمه
از تو نخلا، می‌رسید رایحه‌ی فاطمه

از میون، گرد و خاک سمت حرم می‌رسید
بابا گریون، قده خم روی لباش زمزمه

با این که غم داشتیم، صاحب علم داشتیم
عموممونو کشتن، همینو کم داشتیم

برچسب‌ها:
به عمود خیمه امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...