درباره گروه جان نثاران

مجموعه جان نثاران، تولید محتوای دینی و مذهبی و پوشش دهنده رسانه ای مراسم و برنامه های مذهبی در انواع پلتفرم هاست.

این گروه کاملا مستقل و با هدف تولید محتوا و اشاعه فرهنگ اسلامی فعالیت می کند.

علاقه مندان جهت همکاری با این مجموعه از طریف لینک های اتباطی معرفی شده میتوانند اقدام نمایند.